-

Portal e-Guru

eguru

Mulai 10 April 2013, portal eGuru KPM yang merupakan perpustakaan maya bagi koleksi video e-Guru dapat diakses secara atas talian dengan melayari URL:pnp.moe.gov.my/eguru. Video e-Guru adalah video pembelajaran dan pengajaran PdP berlandaskan standard 4 SKPM 2010, suatu standard bagi menilai keberkesanan PdP guru yang dicerap. Setiap video e-Guru menunjukkan dengan jelas pelbagai kmahiran pedagogi guru dalam bilik darjah sebenar yang boleh dijadikan contoh dan panduan bagi penambah baik PdP guru.

Category: Uncategorized